• کیلومتر ۴۵ همدان _ ملایر
  • ۱۹–۰۸۱۳۲۳۱۳۵۱۷
  • arasang.alvand1@gmail.com
  • ۸صبح الی ۵ بعد ازظهر

سیلیس چه نقشی در گیاه دارد؟ (5 نقش موثر سیلیسیوم در رشد گیاه)

سیلیس چه نقشی در گیاه دارد؟