دولومیت (Dolomite)

    دولومیت (Dolomite )

    دولومیت که تحت عناوین “دولوستون” و “سنگ دولومیت” نیز شناخته می شود، سنگی است رسوبی که عمدتاً از کانی دولومیت با فرمول شیمایی  CaMg(CO2)3 شکل گرفته است. دولومیت در حوضه های رسوبی سرتاسر جهان یافت می گردد. تصور بر این است که دولومیت از آلتراسیون بعد از رسوبگذاری  (postdepositional)  گِل آهکی  (lime mud): لجن آهکی  و سنگ آهک انجام پذیرفته بوسیله آب زیرزمینی غنی از منیزیم، شکل  می گیرد .

    دسته: